Διαχείριση Καταστήματος

Ενεργοποίηση eshop

Μόλις δημιουργηθεί ένα eshop μπορεί να προβάλλεται μόνο από τον συνδεδεμένοδιαχειριστή, στους επισκέπτες εμφανίζεται το μήνυμα «Κατάστημα υπό κατασκευή».  Με άλλα λόγια το eshop είναι ανενεργό. Η ενεργοποίηση του καταστήματος γίνεται από την αρχική σελίδα διαχείρισης {username}.yuv.gr/admin. Δεξιά της σελίδας υπάρχει ένας διακόπτης που αναγράφει ΕΝΕΡΓΟ – ΟΧΙ, πατήστε τον διακόπτη έτσι ώστε να αναγράφει ΝΑΙ.

Κατά την ενεργοποίηση του καταστήματος επικυρώνονται ορισμένα πεδία  τα οποία είναι σημαντικά για την σωστή λειτουργία του eshop, στο τέλος της επικύρωσης εμφανίζεται μήνυμα για το τι θα πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να μπορείτε να δέχεστε παραγγελίες online. Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης για να ενεργοποιηθεί το κατάστημά σας.