Διαχείριση Καταστήματος

Εικαστικά Θέματα & Presets

Ένα εικαστικό θέμα είναι η βασική δομή της ιστοσελίδας σας. Κάθε εικαστικό θέμα έχει διαφορετικές ρυθμίσεις οι οποίοι αλλάζουν από της «Ρυθμίσεις Θέματος» στην σελίδα Εμφάνιση στην διαχείριση του eshop σας. Κάθε θέμα παρέχει πολλαπλές ρυθμίσεις όπως αλλαγές χρωμάτων, δομή μενού, χρώμα συνδέσμων, αριθμός προϊόντων ανά σελίδα κ.α.

Μερικά εικαστικά θέματα έχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οι οποίες ονομάζονται Presets. Χρησιμοποιείστε presets για γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων του θέματος, καθώς επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικά στιλ για το θέμα που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα το θέμα minimal αποτελείτε από 4 presets, τα οποία αναδεικνύουν τις σχεδιαστικές δυνατότητές  του. Επιλέξτε ένα preset που πλησιάζει στην δομή και χρώματα του eshop που θα θέλατε και παραμετροποιήστε το περαιτέρω.

Κάθε φορά που αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις θέματος, αποθηκεύονται μόνο στο preset που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα εάν κάνετε αλλαγές στο preset Milano του θέματος minimal, και μετά αποφασίσετε να αλλάξετε το preset σε Casual, οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες στο preset Milano. Στα presets δεν αποθηκεύονται φωτογραφίες θέματος.  Σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν οι αλλαγές που έχετε κάνει και έχετε εξαντλήσει όλα τα presets, υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρεται το εικαστικό θέμα στην αρχική του μορφή πατώντας επαναφορά θέματος.

Ένα εργαλείο που βοηθάει στην επιλογή ενός χρώματος είναι Eye Dropper. Με το eye dropper μπορείτε να επιλέξετε βασικό χρώμα του λογότυπου που χρησιμοποιείτε και να το αντιγράψετε για παράδειγμα στο χρώμα συνδέσμου.

Αποτελούν οι φωτογραφίες προϊόντων μέρος του εικαστικού θέματος;

Οι φωτογραφίες προϊόντος , κατηγοριών και τα αρχεία στον αποθηκευτικό σας χώρο δεν αποτελούν μέρος του εικαστικού θέματος.  Μπορείτε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε εικαστικό θέμα, τα αρχεία που διαγράφονται είναι οι φωτογραφίες/αρχεία εικαστικού θέματος και ρυθμίσεις.